F.H. Derya

 
Seyahat
Okumak,araştırmak
Yazmak
Düşünmek
Yazar, Kapak tasarımcısı, Çevirmen