Şükrü Yıllar

 
Yazar İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı. Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan yazar, Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'da International University Audentes'te Uluslararası İlişkiler, Ankara Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans ve İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce MBA eğitimi almıştır. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nda stajını tamamlamış, İstanbul Avcılar ve Beylikdüzü Kaymakamlıkları'nda AB Proje Koordinatörlüğü, Karadağ Başkonsolosluğu'nda Uluslararası İlişkiler Sorumluluğu ve Marmara Grubu Vakfı'nda Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin düzenlenmesinde rol almıştır.

The author, Şükrü Yıllar, was born in Istanbul. He graduated from Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration in Turkey. He also graduated from International University Audentes, School of Social Sciences and Humanities, Department of International Relations in Estonia. He studied MBA in English in Istanbul University. He worked for Avcılar and Beylikdüzü District Governorships as EU Project Coordinator in Istanbul. Currently, he is International Relations Officer in Consulate General of Montenegro in Istanbul.
Author