SOVYET İHTİLALİ VE REJİMİNİN KIRIM TATAR MİLLİ KİMLİK GELİŞİMİNE ETKİLERİ PDF

Ataalp Pınarer

SOVYET İHTİLALİ VE REJİMİNİN  KIRIM TATAR  MİLLİ KİMLİK GELİŞİMİNE ETKİLERİ
Çarlık Rusya’sı altında uğradıkları yoğun asimilasyon ve baskıcı politikalara rağmen milli farkındalıklarını geliştirerek; milli uyanışlarını başlatmış olan Kırım Tatarları üzerinde İhtilal öncesi, İhtilal sırası ve sonrasında olmak üzere; Sovyet İhtilalinin geniş etkileri olmuştur. Bu çalışmanın amacı; Sovyet ihtilalinin öncesi ve sonrasındaki Rus yönetim erkinin Kırım Tatar kimlik gelişimine ve milli mücadelesine olan etkilerini incelemek; Sovyet ideolojisinin ve yönetiminin Kırım coğrafyası ve Tatar toplumu üzerinde yaratmış olduğu felaketlerin sonuçlarını tespit etmektir.
İhtilal sırasında Kırım Tatarları üzerinde, görüş ayrılıklarının ve düşünsel parçalanmaların etkileri yoğun bir şekilde gözlenmektedir. Ancak İlk milli meclis (Kurultay) ve devlet denemesi bu zaman diliminde gerçekleşmiştir. Kızıl Ordu’nun Kırım’da hâkimiyet kurması ile Milliyetçi grup tamamen tasfiye olmuş önderleri Türkiye’ye kaçmıştır. İhtilal binlerce Kırım Tatarının ölümüne veya yurdundan kaçmasına yol açmıştır.

İhtilal sonrası özerklik kazanılmış; ancak nispi rahatlık dönemi çık kısa sürmüştür. Yeni Sovyet rejimin, dekulagizasyon, kollektivizasyon ve sovyetizasyon politikaları Kırım Tatarları üzerinde, korkunç bir insani felaket yaratmıştır.

Kırım Tatarlarının 1944 yılındaki toplu sürgünü, insani ve kültürel felaketi soykırım mertebesine çıkarmıştır.

Kırım Tatarları bu korkunç felaketler dönemini milli kimliklerini muhafaza ederek aşmayı bilmiştir. Bu direnme gücünü yaratan toplumsal gerçek, Kırım Tatarlarının kitlesel bir milli bilince ulaşmış olmalarıdır.
1.00 EUR
pdf
066fabfc-c790-11e7-9d32-df3b4724586d
Sovyet İhtilali, Kırım Tatarları, Milli Kimlik, Milliyetçilik, Kırım Tatar Milli Kimlik Gelişimi, İsmail Gaspıralı, Abdürreşit Mehdi, Numan Çelebi Cihan
0
REFERANS, BİLGİ ve DİSİPLİNLERARASI KONULAR, Bilgi ve Araştırma, Genel, TOPLUM VE SOSYAL BİLİMLER, Toplum ve Kültür, Genel, TARİH VE ARKEOLOJİ, Tarih
Profesyonel ve Meslekiçi Eğitim, Lise ve Yüksekokul, Genç / Genç Yetişkin
11-12-2017