İSMAİL GASPIRALI'YI ANLAMAK PDF

Ataalp Pınarer

İSMAİL GASPIRALI'YI ANLAMAK
Bu kitabın konusu; İsmail Gaspıralı'nın gerçek amacının ve hedefinin ne olduğu, bu amaç doğrultusunda nasıl bir yol ve strateji izlediği, hangi yöntemleri ve araçları kullandığı ve gerek Kırım Tatarlarına gerekse diğer Türklere etkisinin ne olduğunu anlatmaktır.
Gaspıralı İsmail’i doğru anlamalı ve doğru tanıtmalıyız. Çünkü maalesef o çeşitli nedenlerle, bilmeyerek veya bilerek ve kasıtlı olarak, farklı yansıtılmaya çalışılabilmekte; bunu yapanların plan ve projeleri doğrultusunda kullanılmaya çalışılmaktadır.
Gaspıralı’nın doğru anlaşılması her şeyden önce; Türklüğün ortak geleceğine yönelik sağlam ve doğru ideallere sahip olmak demektir. Türklerin birlik olma ideali doğrultusundaki kutsal yolculuğunda ve mücadelesinde, temel bir mevziiyi kazanmak demektir. Ve tabii ki, Gaspıralı İsmail’in manevi mirasına sahip çıkmak demektir.
Bu hem O’nun manevi şahsına hem de Türk milletine olan bir borcumuzdur.
Gaspıralı’nın doğru anlaşılması elbette yeterli değildir. Asıl olan onun fikirlerini geniş kitlelere ulaştırmak, öğretmek ve yaymaktır. Ama unutulmamalıdır ki, ancak onu doğru anlarsak fikirlerini doğru şekilde yayabiliriz.
1.50 EUR
pdf
6eb085ee-c5f4-11e7-9038-afe5d4e914f2
İsmail Gaspıralı, Kırım Türkleri, Kırım Tatarları, Milliyetçilik, Milli Kimlik
0
TOPLUM VE SOSYAL BİLİMLER, Toplum ve Kültür, Genel
Genel, Lise ve Yüksekokul, Lise, Yüksekokul, Lisansüstü, Araştırma ve Akademik, Üniversite Lisans
11-10-2017

Click the link below for preview:

İSMAİL GASPIRALI'YI ANLAMAK