YEŞİM TAŞI EPUB

Tarih Türklerle Başlar

Ekrem Hayri Peker

YEŞİM TAŞI: Tarih Türklerle Başlar
Yeşim taşının Türkler için dinsel bir önemi vardı. Ölen insanların yanına yeşim taşından yapılmış mücevherler, nesneler konurdu. Bu adet Türklerden Çinlilere geçmiş. İlginçtir, aynı adet Orta Amerika ve Meksika’da büyük uygarlıklar kurmuş Mayalar ve İnkalar’da da görülüyor.
Orta Asya'dan göçlerin tarihine baktığımızda, bilim adamları iklimsel değişikliğe işaret ediyorlar. Kısacası iklim değişmiş, denizler kuruyarak Gobi, Taklamakan, Kızıl Kum çölleri oluşmuş. Bu süreçte bölge insanları mecburen göçmen olmuş. Bölgeden binlerce yıl sürecek göç başlamış. Sümer, Elam, Mısır, Anadolu ve Hindistan’a güneyden, Ural’ı aşarak Kuzey’den de Avrupa’ya göç sürmüş gitmiştir. Türkler göçer değil, göçmendir. Elamlıların, Sümerlerin Türk kökenli olduğu Rus ve Avrupalı bilim adamlarınca öne sürülmektedir. Göçmenler gittikleri yerlere gelişmiş tarım ve maden işleme tekniklerini götürmüşlerdir.
Avrupa’da ise... Aydınlanma dönemine kadar Avrupalılar Turan/Türk soyundan olduklarını kabul ediyorlardı. Etrüsklerin Türk kökenli olduğu bilim çevrelerinde neredeyse istisnasız kabul görmektedir. Avrupalılar’ın Turan/Türk atalarından kurtuluşu aydınlanma çağıyla başlar.
Osmanlı İmparatorluğu II. Viyana kuşatmasından sonra (1686) yenilgi dönemine girmiştir. Avrupalı filozoflar kendilerine ata olarak Antik Yunan’ı seçerler. Ancak Antik Yunan’ın yazısı Fenike kökenliydi. Orta Asya, Mısır, Çin medeniyetleri karşısında Antik Yunan medeniyeti çok sönük kalıyordu. Sonunda Hindistan’a kadar uzandılar ve oradan gelen “Arien” halkların Avrupa’ya göç etmesiyle Avrupa medeniyetinin oluştuğunu keşfettiler. Halkları sınıflandırdılar. Kendilerini de Hint-Avrupalı sınıflandırmasına soktular.
1.99 EUR
epub
98b153de-7179-11e7-8465-023dbf693331
göç, büyük göç, Orta Asya, Türk, yeşim taşı
TOPLUM VE SOSYAL BİLİMLER, Toplum ve Kültür, Genel, Sosyoloji ve antropoloji, Savaş ve savunma, TARİH VE ARKEOLOJİ, Tarih
07-25-2017