Din, Bilim ve Tanrı PDF

Din Felsefesi Üzerine Denemeler

Ali Rıza Arıcan

Din, Bilim ve Tanrı: Din Felsefesi Üzerine Denemeler
Tanrı'nın varlığına dair getirilen kanıtlar ne kadar bilimseldir? İnsan kanıtlardan dolayı mı inanır yoksa kanıtlar olmadan inanmak mıdır ideal olan? Evrenin nereden geldiğini bilmemek bizi neden rahatsız etmektedir? Bu kitapçıkta okuyacaklarınız; okuduklarımdan, gözlemlediklerimden ve izlediklerimden yola çıkarak derlediğim, kendimce örneklerle süslemeye çalıştığım bir hasbihalden başka bir şey değildir.
Din Felsefesi ya da genel olarak felsefenin tamamı, hayatım boyunca ilgi alanıma girmiş, arada dönüp yıllar öncesinde okunmuş kitapların tozlu sayfalarını karıştırmama vesile olmuş ender disiplinlerden birisidir. Edebiyatla az çok işli dışlı olmamın, matematik / istatistik öğretmeni olmamın ve ders sonlarında öğrencilerle girdiğim uzun diyalogların; felsefi sorularla meşgul olmamda rolü büyüktür. Çünkü ister beğenelim ister beğenmeyelim, matematiksel önermelerin doğruluğunun kaynağı da dâhil olmak üzere pek çok matematiksel kavramın altında derin felsefi sorular yatmaktadır. Kendimi iyi bir felsefe ya da bilim okuyucusu olarak görmesem de asıl ilgi alanım olan edebiyatta tüm yolların insanın doğasına çıkıyor olması, beni ister istemez felsefenin kadim sorularıyla sık sık baş başa bırakıyor. Buna rağmen kendimi asla konunun uzmanı ya da konu hakkında orijinal fikirler üretebilecek birisi olarak görmedim. Bu kitapçıkta okuyacaklarınız, okuduklarımdan, gözlemlediklerimden ve izlediklerimden yola çıkarak derlediğim, kendimce örneklerle süslemeye çalıştığım bir hasbihalden başka bir şey değildir.
Free
pdf
ecb1892e-3ac2-11e7-915c-47f7e57e6fad
din, Tanrı, felsefe, kanıt, kelam, akıllı tasarım, kozmoloji, teleoloji, ahlak, evrim
MATEMATİK ve BİLİM, Bilim, Genel konular, FELSEFE ve DİN, Felsefe, Din ve inançlar
Genel, Lise ve Yüksekokul
05-17-2017
856