TRABZON’UN KÜLTÜREL YÜZÜ PDF

100 BİYOGRAFİ

M. Muhsin KALKIŞIM

TRABZON’UN KÜLTÜREL YÜZÜ: 100 BİYOGRAFİ
Biyografiler, çeşitli meslek gruplarına aittir: müderris, öğretim üyesi, eğitimci, kişisel gelişim uzmanı, tabip, mutasavvıf, âlim, hâfız, hattat, ressam, karikatürist, müzisyen, şair, seramik sanatçısı, yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu, hikâye ve romancı, gazeteci, siyasetçi, yönetici, bilim adamı, iş adamı, sporcu, hukukçu, iktisatçı vs.
Trabzon, sonsuzluğu ufuk çizgisiyle paylaşan bir mavi denize nâzır, yeşille kucaklaşan engebeli ve sarp bir coğrafya üzerinde tarihî ve kültürel mirası tevârüs etmiş münbit bir şehirdir. Bu şehrin insanında hem sonsuzluğun dinginliğini hem de dağ ile deniz arasında kalmanın dinamik ruh halini görebilirsiniz. Eskiler “şerefü’l-mekân bi’l-mekîn” (Bir mekânın şerefi/değeri, orada oturanlarla birliktedir.) derler. Şehri, ön planda değerli kılan ise insânî zenginliğidir. İşte bu çalışma, Trabzon’un kültürel hayatından bazı kesitleri “biyografi” üzerinden aktarmayı hedef almıştır.
Listenin teşekkülünde temel kriterimiz, farklı fikir ve zihniyet kulvarlarında olsa da alanında ehliyet ve kaliteye sahip, katma değer üreten, yeni/orijinal şeyler ortaya koyan insanları tanıtabilmektir.
Biyografiler, çeşitli üniversite ve kurumlara (12 üniveriste ve 4 kurum) mensup 57 yazar tarafından hazırlanmıştır. Bunların bir kısmı derleme hüviyetindedir, bir kısmı ise analitiktir.
Free
pdf
978-625-400-957-0
1bd0314e-5d7d-11ea-9b4f-51cd19b09031
Trabzon, Kültür, Sanat, Bilim, Biyografi, Edebiyat
1
1
THE ARTS, BIOGRAPHY, LITERATURE & LITERARY STUDIES, HISTORY & ARCHAEOLOGY
General
03-03-2020
7

Click the link below for preview:

TRABZON’UN KÜLTÜREL YÜZÜ 100 BİYOGRAFİ