Uzlaşmaz Zıtlıkların Birlikteliği PDF

Kenan Kolday

Uzlaşmaz Zıtlıkların Birlikteliği
Tüm evren zıtlıkların her bir nefeste hayatımıza etki ettiği bir tekamül tiyatrosundan ibaret. Zıt uçlar arasında hayatın getirdiği koşullar ve durumların esaretinde olan insan, bir med-cezire tabi kumsaldaki taşlar gibi rasgele hayat okyanusunun kumsalında savrulmaktadır. Evrenin temeli olan kutupsallık ve döngüselliği anlayabilen ise bu yaşam sarkacının üstüne çıkabilir. Bu kitap zıtlıkların uzlaşmaz birlikteliğine ışık tutmayı amaçlayan bir çalışmadır.
İyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin, sıcak ve soğuk, alçak ve yüksek... Ve daha nice zıtlıklar sayesinde bu hayatı anlayabiliyoruz. Zıt uçların biri olmasa diğerini anlayamayız. O yüzden evrenin temelini oluşturan zıtlıklar her daim var olacaktır. Zira zıtlıklar olmasa teklik olur ki bu da sadece ama sadece Allah'a mahsustur. O yüzden cemal de celal de Allah'tandır ve her daim evren var oldukça olacaktır.

Hal böyle olunca amaç zıtlıkların med-cezirine sahne olan bu alemde zıtlıklarla mücadele etmek yerine bu zıtlıkların tabi olduğu sarkacın üstüne çıkmaktır. Fiziksel olarak değil ancak zihinsel olarak sarkacın üstüne çıkabiliriz.

Ama önce zıtlıkları anlamalı ve nasıl bu uzlaşmazlığın tesis edilebileceğini idrak etmeliyiz.
Free
pdf
29d54928-ed4a-11e7-8f4a-44bd8f3f3b8e
#zıtlıklarınbirikteligi
MATEMATİK ve BİLİM, Astronomi, uzay ve zaman, Kozmoloji ve evren, Galaksiler ve yıldızlar, Fizik, Parçacık ve yüksek enerji fiziği, Kuantum fiziği (kuantum mekaniği ve kuantum alan teorisi), Görelilik fiziği, FELSEFE ve DİN, Felsefe, Felsefe tarihi, felsefe gelenekleri, Doğu Asya ve Hint felsefesi, Batı felsefesi, Aydınlanma, Felsefede konu başlıkları, Felsefe, metafizik ve ontoloji, Felsefe, epistemoloji ve bilgi teorisi, Etik ve ahlak felsefesi, Din ve inançlar, Diğer Dünya dinleri, Antik dinler ve mitolojiler, SAĞLIK, İLİŞKİLER ve KİŞİSEL GELİŞİM, Zihin, beden, ruh
Genel, Lise ve Yüksekokul, Yüksekokul, Lisansüstü, Araştırma ve Akademik, Üniversite Lisans, Genç / Genç Yetişkin
12-30-2017
636

Click the link below for preview:

Uzlaşmaz Zıtlıkların Birlikteliği